Thursday, August 17, 2006

Fulvous Brush Man (Sobek 06)

No photo yet!

Fulvous Brush Man (Sobek 06) 39 L 5.75, Orange w'Dark Eye, Dor Dip
(Carol Sing * (Sweet Harmony * Pardon Me)) * Autumn Minaret

The Kind Of September (Sobek 06)

The Kind Of September (Sobek 06) 30 VL 5.25, Lemon Self, Dor Dip